Administratief Medewerker Unit InformatieVerstrekkingen – tempo team – Veendam

tempo team

Functieomschrijving

Wil jij graag onderdeel uitmaken van een innovatieveen veelzijdige organisatie met maatschappelijke relevantie? Wijzijn op zoek naar gedreven, leergierige en enthousiaste kandidatenvoor Administratief Medewerker Unit Informatie Verstrekking.Spreekt dit je aan? Lees dan snelverder!

Wat bieden wijjou

 • Maandsalarisvanaf €2896 obv 36 uren
 • Mogelijk voor langeretijd
 • 32-36 uur perweek,
 • Een veelzijdige en uitdagendefunctie
 • Je ontvangt een 13e maand eninternetvergoeding
 • Reiskosten €0,21 p/k tot35km enkele reis

Wie benjij

Als AdministratiefMedewerker Unit Informatie Verstrekking ga je in een leuk teamsamen met je collega’s aan de slag om te ondersteunen in deinternationale informatie uitwisselingen van de RDW. Je blinkt uitin communicatie , bovendien beheers je het Engels en heb jeaffiniteit met IT!

Verder herken jij jezelfin de volgende punten:

 • Je hebt een HBOopleiding afgerond of je hebt een stevig MBO 4 profiel metrelevante werkervaring;
 • Je hebt inzicht en bentin staat om een aantal stappen vooruit tedenken;
 • Je bent onderzoekend ingesteld en hebthet vermogen om buiten de gebaande paden tedenken;
 • Je hebt het talent om je hoofd koel tehouden en overzicht aan te brengen;
 • Je bentsuper nauwkeurig en kunt geconcentreerdwerken;
 • Je doorgrondt informatiesystemen snelen bent communicatief sterk;
 • Bij voorkeur benje op vrijdag beschikbaar.

Watga je doen

Als AdministratiefMedewerker Unit Informatie Verstrekking werk je als nationaalcontactpunt voor de internationale informatie uitwisseling op hetgebied van mobiliteit. Een maatschappelijk verantwoordelijke taak,waar je door de collega’s heel goed bij wordt begeleidt, je staater dus niet alleen voor!

De werkzaamhedenvan jou en je collega’s betreffen onderandere:

 • Toetsen van aansluitingen opbestaande regelgeving;
 • Uitzoeken enbeantwoorden van juridischevraagstukken;
 • Opstellen vanprocedurebeschrijvingen;
 • Beantwoorden vanfunctionele vragen rondom informatieverstrekkingen;
 • Het monitoren van debevragingen die via de betreffende ICT service door het buitenlandaan Nederland wordt gedaan enandersom;
 • Beoordelen van specificaties vanwijzigingen in de services waarmee de informatie wordtuitgewisseld;
 • Bijwonen van overleggen metdiverse stakeholders (o.a. andere overheden die aangesloten zijn opEucaris, buitenlandse nationalecontactpunten).

Waar ga jewerken

De RDW is een publiekedienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over eengrote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering vanwettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelatingvan voertuigen en onderdelen daarvan. Op het gebied van toezicht enhandhaving,registratie,informatieverstrekking endocumentafgifte.

De taken voert de RDW innauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit.Dit geeft de RDW een duidelijke positie in dezeketen.

Sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Laat dekans dan niet aan je voorbij gaan en solliciteer snel door middelvan het uploaden van jouw cv én motivatiebrief!

Uiteraardstaat deze vacature open voor iedereen die zich hierinherkent.

Sollicitatieprocedure
Om tesolliciteren heb je een account nodig. Bij je eerste sollicitatiemaak je dit eenvoudig via het sollicitatieformulier aan. Bij eenvolgende sollicitatie kun je inloggen en worden je gegevensopgehaald. Met je account kun je inloggen op Mijn Tempo-Team. Hierkun je de voortgang van je sollicitatie(s) volgen en jepersoonlijke gegevens en cv aanvullen zodat wij de beste baan voorjou kunnen vinden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: