Directeur Omgevingsdienst – Hunter Select B.V. – Veendam

 • Veendam

Hunter Select B.V.

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) zorgt in de regio Groningen voor de toepassing en naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen ze door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven zij specialistisch advies. Met hun werk hebben zij impact op thema’s die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid. Ze werken in opdracht van de 10 Groninger gemeenten en de Provincie Groningen, veelal in samenwerking met regionale en landelijke partners.

Als regionale uitvoeringsdienst heeft de ODG vooral de provincie Groningen als werkgebied. Daar waar het gaat om de veiligheid rond risicovolle bedrijven, zoals bv. de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in heel Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Fryslân).

De ODG is een Gemeenschappelijke Regeling die is opgericht in 2013. Vertegenwoordigers vanuit de 11 overheden die ‘eigenaar’ zijn van de Omgevingsdienst vormen samen het Algemeen Bestuur van de ODG. De vertegenwoordiger vanuit de Provincie Groningen is voorzitter van het Algemeen Bestuur en tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De directeur van de ODG is secretaris van het Dagelijks Bestuur.

Missie:In alles wat ze doen draagt de ODG bij aan een veilige schone leefomgeving in hun regio. Dit doen ze door burgers, bedrijven en overheden op een efficiënte wijze, proactief en met een transparante afweging van belangen te adviseren bij het inrichten van de leefomgeving. De ODG geeft de leefomgeving een eigen stem. Ze werken hierbij nauw samen met hun opdrachtgevers; de Groninger gemeenten en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Zij zijn een onafhankelijke betrouwbare kennispartner die de klant centraal stelt. 

Kernwaarden:De ODG heeft drie kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag van de organisatie en de medewerkers. Daarnaast geven de kernwaarden een beeld van de identiteit die we nastreven als ODG. De kernwaarden van de ODG zijn: robuust, innovatief en verbindend.

De contextDe ODG kent een collegiale directie en in goed onderling overleg met de adjunct directeur worden de werkzaamheden verdeeld. Gezamenlijk dragen beide directeuren zorg voor strategie, koers en de financiën van de dienst en nemen hierover de benodigde besluiten.

Directieleden fungeren als leidinggevende van de teamleiders en kunnen als opdrachtgever van (strategische) projecten optreden. Ook zorgen zij voor voorbereiding van bestuursvergaderingen en de afstemming met het bestuur, waarvoor zij het eerste aanspreekpunt zijn.  

De uitvoering van alle werkzaamheden ligt in handen van zo’n 270 specialisten, die werken vanuit het kantoor in Veendam of deels vanuit huis.Diverse ontwikkelingen in Noord-Nederland brengen nieuwe vraagstukken met zich mee voor de organisatie, haar medewerkers maar zeker ook voor de opdrachtgevers. 

Voor de Omgevingsdienst Groningen zoeken wij een nieuwe directeur. Functiebeschrijving

In de rol van directeur stuur je de ODG aan volgens het principe van integraal management. Hij of zij is eindverantwoordelijk en het boegbeeld van de organisatie. Tot zijn of haar taken en verantwoordelijkheden behoren de missie en visie van de organisatie en het zorgdragen voor de organisatieontwikkeling en strategie. Ook ontwikkelt hij of zij hier een passende organisatiecultuur bij. Als manager stuurt de directeur op output, kwaliteit, kwantiteit en op een zakelijke en samenwerkingsgerichte realisatie van de dienstverleningsovereenkomsten.

De directeur adviseert het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en verbindt de ambtelijke en bestuurlijke processen. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de SEVESO-taken voor de drie noordelijke provincies en voor de betrokken gedeputeerden is de directeur het 1e aanspreekpunt. Daarnaast neemt hij of zij deel aan de landelijke SEVESO-overleggen.

De directeur is bestuurder in de zin van de WOR en heeft regelmatig overleg met de OR van de ODG. Daarbij wordt gestreefd naar een verhouding waarin de OR als samenwerkingspartner fungeert bij het bereiken van de doelen van de dienst.

Deze rol kent vele aspecten die vragen om een brede scope. Je begeeft je je in een complexe, politiek-sensitieve omgeving waarin je oog moet hebben voor de verschillende belangen van de omgeving en de opgaven van de ODG. Je moet goed kunnen schakelen op landelijk, noordelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Je opereert op diverse platforms waarin je te maken krijgt met verschillende bestuurders uit de diverse lagen in het politiek bestuurlijk landschap.

De nieuwe directeur is bereid zich voor langere tijd aan de ODG te verbinden en woont (of is bereid zich te vestigen) in/nabij het werkgebied van de ODG.Functie-eisen

Je brengt mee:

 • Een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring als eindverantwoordelijk manager in een politiek-bestuurlijke omgeving met meerdere bestuurslagen.
 • Ruime en relevante ervaring met verlengd lokaal bestuur.
 • Strategisch inzicht ten aanzien van de context waarin de uitvoeringsdienst opereert. 
 • Een bestuurlijk invoelingsvermogen.
 • Ervaring met financiële vraagstukken. 
 • Ruime ervaring met senior (project)management, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.
 • Een relevant netwerk en kennis van de bestuurlijke en maatschappelijke context in Groningen / Noord Nederland.

Als persoon ben je te kenmerken als:

 • Een inspirerende en motiverende verbinder die vertrouwen wekt en het beste uit medewerkers naar boven weet te halen.
 • Iemand die kan delegeren en verantwoordelijkheden daar legt waar deze horen.
 • Een manager die gemakkelijk schakelt tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Een persoon die klantgericht is en denkt en oog heeft voor alle klanten van de dienst.
 • Een verbinder die de verwachtingen van de opdrachtgevers van de ODG goed kan managen.
 • Communicatief sterk en met een bovengemiddeld empathisch vermogen.
 • Gezaghebbend, besluitvaardig en je straalt rust uit.
 • Eerlijk, betrouwbaar, rol- en koersvast. 

Lees hier meer

Deel deze vacature: