Financieel analist met toezichthoudende taken – Omgevingsdienst Groningen – Veendam

Omgevingsdienst Groningen

Wil jij een bijdrage leveren aan het terugdringen van milieucriminaliteit? Je financieel economische kennis en expertise inzetten om risicovolle momenten in de afvalketen op te sporen? Samenwerken met ketenpartners om de processen te verbeteren? Om zo bij te dragen aan een schoon Noord-Nederland? Dat kan nu als financieel analist met toezichthoudende taken bij de Noordelijke Omgevingsdiensten!

De Omgevingsdienst Groningen, FUMO en RUD Drenthe, samen ook bekend als de Noordelijke Omgevingsdiensten, werken samen op het gebied van ketentoezicht. Met als doel de beschikbare kennis en informatie zo optimaal mogelijk te benutten. Om dit te realiseren zoeken we een financieel analist met toezichthoudende taken, toegevoegd aan het team ketentoezicht. Het werkgebied is Groningen, Friesland en Drenthe.

Ketentoezicht richt zich op diverse spelers binnen een bepaalde keten voor de verwerking van afvalstoffen of (grond)stoffen, bijvoorbeeld grond- of afvalstromen. Op basis van een analyse van de keten en de spelers, wordt beoordeeld waar risico’s aanwezig zijn. Vervolgens wordt gericht toezicht uitgevoerd bij die specifieke speler(s) in die keten. 

Wat ga je bij ons doen?

Als financieel analist gebruik je jouw expertise om trends en risico’s te signaleren die relevant zijn voor de keten. In deze rol ga je: 

 • door middel van onderzoek de financiële data van afval-, goederen en geldstromen van een bedrijf in kaart brengen;
 • op een analytische wijze de financiële administratie van een bedrijf doorgronden. Onderzoek je alles wat daarmee samenhangt en ontdek je bepaalde patronen;
 • op grond van diepgaand onderzoek gerichte voorstellen doen voor interventie en handhaving.
 • Daarnaast toets je de naleving van milieuwet- en regelgeving door:

 • voorbereidend onderzoek in interne en externe schriftelijke en digitale bronnen;
 • het verzamelen, verdelen en analyseren van data;
 • het toetsen van verbanden tussen de financiële en bijvoorbeeld afvalstoffenadministratie en het bieden van ondersteuning bij tactische risicoanalyses op het niveau van keten, branche of bedrijf;
 • het uitvoeren van inspecties ter plaatse en identificeren van onregelmatigheden, fraude en de oorzaken hiervan;
 • het opstellen van ketenbeschrijvingen, barrièremodellen, analyseprofielen en interventiestrategieën.
 • Dit doe je uiteraard niet alleen. Je werkt samen in multidisciplinaire ketenteams en wisselt als intern informatieknooppunt informatie uit met ketenpartners.

  Wat bieden wij jou?

  Je komt bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG) in dienst, maar voert ook werkzaamheden uit voor de FUMO (Friesland) en RUD Drenthe. Dit betekent dat je werkuren verdeeld zijn over de drie organisaties: de helft van de uren werk je voor de ODG en de andere helft voor de FUMO en RUD Drenthe. Zo leer je alle drie de organisaties en de bijbehorende regio’s goed kennen!

  Binnen de ODG maak je deel uit van het team Toezicht & Handhaving Milieu dat bestaat uit 30 enthousiaste professionals. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Door flexibele werktijden kun je thuiswerken combineren met samenwerken op kantoor. En natuurlijk denken we ook aan ontwikkeling. We bieden volop mogelijkheden om je kennis op peil te houden en je door te ontwikkelen. 

 • Het salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 10 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris tussen de € 3.396,- en € 5.009,- .
 • De Omgevingsdienst Groningen kent aanloop-en functieschalen.
 • Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris.
 • Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen, het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werkkilometers.
 • Wie ben jij?

  Je hebt ervaring als financieel analist. Je bent analytisch en cijfermatig sterk ontwikkeld en hebt een proactieve instelling. Met jouw gevoel voor relationele verhoudingen en overtuigingskracht weet je anderen in beweging te brengen en je analyses en adviezen op een overtuigende wijze te presenteren. Jouw daadkracht en resultaatgerichtheid stellen je in staat om constructief samen te werken in teamverband. Daarnaast heb je een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

  Verder vragen we:

 • een afgeronde relevante opleiding op hbo- of wo-niveau (bijvoorbeeld Accountancy);
 • diepgaande kennis van financiële administratie en bij voorkeur ook bekend met diverse relevante programma’s, zoals Excel en auditfile readers;
 • bekend zijn met de structuur van financiële systemen en ERP-systemen;
 • affiniteit met het milieuveld. Basiskennis op het gebied van Wet Milieuwbeheer (Wm), Wet algemene bepaling omgevingswet (Wabo), Algemene wet bestuursrecht (Awb), milieuthema’s, fysiek en administratief toezicht etc. is een pre, of je bent bereid hiervoor aanvullende cursussen en opleidingen te volgen;
 • het kunnen omgaan met conflicterende visies en/ of belangentegenstellingen. Conflicten ga je niet uit de weg, maar los je samen op. Altijd doortastend en met respect voor de ander;
 • ervaring met projectmatig werken en auditen ten aanzien van complexe vraagstukken is een pre.
 • Heb je nog geen ervaring?

  Beschik je nog niet over de gevraagde vereisten, maar wél over een passende achtergrond, competenties en ambities? Stuur ons dan vooral ook je motivatie. Als kennisorganisaties bieden we volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Wij gaan daarover graag met je in gesprek!

  Wie zijn wij?

  Wij zijn de ODG, de FUMO en de RUD Drenthe: de drie noordelijke omgevingsdiensten van Nederland. Formeel drie afzonderlijke overheidsorganisaties, maar in de praktijk komt ons takenpakket overeen en werken we veel samen. 

  We zorgen in onze regio’s voor de toepassing en de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies.

  Werken bij de Noordelijke Omgevingsdiensten betekent werken bij betrokken organisaties die zich continu ontwikkelen en boordevol ambitie zitten. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Wist je dat wij als omgevingsdiensten impact hebben op thema’s die dagelijks in de krant staan? Denk aan onderwerpen als stikstof, energie, lucht en geluid.

  Onze collega’s hebben oog voor alle belangen en moeten daarin continu de juiste afweging maken. In alles wat wij doen dragen we bij aan een schoon en veilig Noord-Nederland.

  Ben je enthousiast?

  Stuur ons dan je sollicitatie! We zien deze graag tegemoet. Wanneer een geschikte kandidaat zich aanmeldt, kan op korte termijn een gesprek worden ingepland.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: