Intercedent – Tempo Team – Veendam

 • Veendam

Tempo Team

Functieomschrijving

Beschrijving

Aandacht,aandacht! Als we één woord hadden om jou te beschrijven, zou hetwel “aanstekelijk” zijn. Want laten we eerlijk zijn, jouw passievoor mensen en commercie is besmettelijk. Weet je waar we het meestvan houden? Jouw talent om bedrijven te overtuigen dat onzediensten hen als een raket lanceren. Met jou aan boord is succesverzekerd, en wij kunnen niet wachten om je teverwelkomen!

Benjij klaar voor dezeuitdaging?

Welkom in Veendam. Eeninspirerende werkplek op een toplocatie. Een plek om dagelijks tegroeien. Een team van enthousiaste professionals. Volop kansen voorpersoonlijke en professioneleontwikkeling.

Watga je doen

 • Jouwtoekomst als Intercedent is helder: je gaat als een echte pioniernieuwe samenwerkingen realiseren met bedrijven in de omgeving vanVeendam.

 • Metjouw overtuigingskracht begrijp je precies wat bedrijven nodighebben en hoe onze geweldige kandidaten daarin passen. Je bent eenechte matchmaker, en dat straal jeuit.

 • Jebruist van energie en hebt een neus voor nieuwe kansen. Actiefspeur je de markt af en overtuig je bedrijven van de waarde vanonzediensten. 

Maardaar stopt het niet. Ook bestaande klanten verdienen jouw aandacht.Jij begrijpt dat tevreden klanten de sleutel zijn tot succes. Dusga je verder dan alleen het binnenhalen van nieuwe business; jezorgt ervoor dat elke klant blij en tevreden is. Want voor jou isklanttevredenheid de ultiemebeloning.

Voorwat, hoortwat!

 • Competitiefsalaris: Je startsalaris bij ons is tussen de €2550,- en de€3000,-, afhankelijk van je werkervaring. Uiteindelijk kun je alsintercedent doorgroeien tot een salaris van maximaal €3900,- (Eindeschaal 7, alssenior). 

 • Reisvergoeding:Gepaste kilometervergoeding voor gebruik van je eigen auto voorzowel woon-werkverkeer als zakelijk verkeer of volledige vergoedingvan je OV kosten.

 • Never-Stop-Learning:Ontwikkeling staat centraal bij ons. Als Intercedent bieden wetallozeopleidingsmogelijkheden,zowel vakinhoudelijk alspersoonlijk.

 • Bouwenaan de toekomst: Een jaarcontract is het begin, maar we houdenzeker zicht op dat vaste contract. We willen samengroeien!

 • Bonussenen aandelen: Jouw succes is ons succes. Daarom kun je rekenen opboeiende bonusregelingen en als Intercedent een mogelijkheid omaandelen teverwerven.

 • Timeto Relax: Geniet van 25 vakantiedagen en als je wilt, koop er nog 5extra bij. Rust isbelangrijk!

Wieben jij

Jij bent echt gedreven! Hetjongleren met verschillende taken is helemaal jouw ding. Niet gekhoor, als intercedent. Je hebt een natuurlijk talent voor hetstellen van prioriteiten en behoudt moeiteloos je kalmte, zelfs alshet druk is. Bovendien ben je als intercedent gefocust opresultaten. Als iets niet lukt, laat jij je niet ontmoedigen enzoek je gewoon naar een andereaanpak.

Met jouwaanstekelijke enthousiasme en onuitputtelijke teamgeest ben je eenperfecte aanvulling op ons team. Ons motto? Werkplezier staat bijonsbovenaan!

Verder:

 • Jehebt een denk- en werkniveau op HBO-niveau (of kunt dit aantonendoor onze assessments temaken);

 • Jebent in bezit van een rijbewijs en een auto of bent van plan ditbinnen afzienbare tijd tebehalen;

 • Bijvoorkeur heb je aantoonbare ervaring in een commerciëlerol;

 • Jijbent enthousiast, gefocust op resultaten en hebt een geweldigeteamgeest!

Waarga je werken

Je gaat aan de slag opde mooiste kantoorlocatie in Veendam. Werkzoekenden zijn van hartewelkom om binnen te stappen en jou om advies te vragen. BijTempo-Team draait het niet alleen om job matching, maar om lifechanging. Als toonaangevend uitzendbureau in Nederland zetten we inop échte verbindingen tussen bedrijven en individuen. Onze waardenvan samenwerking, betrokkenheid en innovatie staan centraal inalles wat wedoen. 

Solliciteer!

Benjij gefocust op resultaten en succes? Tempo-Team is de plek waarambitie en doelgerichtheid worden beloond. Jouw werk heeft directeinvloed op ons grotere geheel. Samen gaan we vooruit,verwezenlijken we doelen en vieren we successen. Dusss,solliciteren maar!

Wilje jouw motivatie toelichten of eerst antwoord op je vragen? Stuurmij vooral een mail:Johnny.jagroep@randstadgroep.nl.

 • Succesvolle sollicitatie

  Hoppa! Je hebt de eerste stap gezet naar een nieuwecarrière move! Jouw sollicitatie is goed ontvangen en binnenslechts 2 werkdagen kun je een reactie van ons verwachten. Als wijvoldoende aansluiting zien met jouw profiel, willen we je uiteraardbeter leren kennen tijdens een korte telefonischekennismaking. 

 • Opgesprek

  De Talent Acquisition Specialist gaatverder met jou in gesprek over de functie, het team en onsbedrijf. Maar nog belangrijker, we zijn razend benieuwd naarjou! Wat zijn jouw unieke talenten en wat maakt jou zo speciaal?Het gesprek kan zowel op ons kantoor plaatsvinden als online,afhankelijk van jouw voorkeur.

 • Op tweede gesprek

  En dan het tweedegesprek! Hier krijg je de kans om jouw toekomstige manager teontmoeten en een nog beter beeld te krijgen van jouw toekomstigewerkplek. Meestal is er nog een ander persoon aanwezig, afhankelijkvan de vacature en afdeling. Het kan een andere manager zijn, eendirecteur of een collega uit het team. We zijn al overtuigd vanjouw talenten, maar we willen ervoor zorgen dat je de perfecte plekvindt die het beste bij jou past. 

 • Welkom in het team

  Endan… tromgeroffel… is het moment daar! Je bent aangenomen! Vanharte gefeliciteerd! Wij hebben een passend aanbod voor jeklaarliggen, en hebben dus alleen nog een krabbel van jou nodig.Welkom bij Tempo-Team. Met ons speciale onboardingsprogramma zorgenwe ervoor dat je je direct thuis voelt in ons bedrijf en helpen weje met een vliegende start van je nieuwe baan. Wij kunnen nietwachten!

Lees hier meer

Deel deze vacature: