Medewerker Toezicht Unit InformatieVoorzieningen – tempo team – Veendam

 • Veendam

tempo team

Functieomschrijving

Wil je werken bij een innovatieve en duurzameorganisatie? Weet jij het overzicht te behouden, kun je goed adviesgeven en beschik je over analytisch vermogen? Dan is de vacaturevan Medewerker Toezicht bij de Unit Informatieverstrekking bij deRDW iets voor jou!

Wat bieden wijjou

 • Min. €3129,- obv36 p/w!
 • Tijdelijk met uitzicht opvast
 • RDW LocatieVeendam
 • Een veelzijdige en uitdagendefunctie
 • Werken bij een duurzame en innovatieveorganisatie
 • Veel ruimte om je teontwikkelen

Wie benjij

Voor de functie MedewerkerToezicht bij de Unit Informatieverstrekking zoeken we kandidatenmet het volgende functieprofiel:

 • Jehebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding in een juridische richting,liefst IT & Recht;
 • Je bent analytisch sterken je kunt gestructureerd werken;
 • Je kuntprioriteiten stellen en omgaan met druk;
 • Jebent een echte teamplayer en hebt samenwerken hoog in hetvaandel.

Wat ga jedoen

De medewerker Toezichthoudt zich bezig met de volgendewerkzaamheden:

 • Het (mede) afhandelenvan vraagstukken op het gebied van uitwisseling van informatie opzowel nationaal als Europees gebied;
 • Het (mede)afhandelen van vraagstukken op het gebied van privacy, bijvoorbeeldhet beoordelen van potentiële datalekken;
 • Samenmet de directe collega’s toezicht houden op compliant gebruik vangegevens uit het kentekenregister; Vaststelling en publicatie vangevoelige en authentieke gegevensbegeleiden;
 • Meedenken over opstellen/aanpassenvan wet – en of regelgeving, beleid enprocedures.

Waar ga jewerken

De Divisie R&I((Registratie en Informatie) heeft een regisserende rol in devoertuig- en rijbewijsketen en een ondersteunende rol in dehandhaving keten. Eén van de lijnafdelingen binnen de divisieR&I is Informatieverstrekking en Analyse (IVA). Deze afdelingbestaat uit de units, namelijk: Landelijk InformatiecentrumVoertuigcriminaliteit (LIV) en Informatieverstrekking (IV).

Als Medewerker Toezicht bijInformatieverstrekkingen ben je direct betrokken bij het actiefinspelen op veranderingen, als gevolg van diverse projecten,behoefte van externe klanten, maatschappelijke ontwikkelingen enICT-ontwikkelingen. Dit doet IV door wijzigingen (m.b.t. inhoud enwijze waarop) voor te stellen en dit door te voeren in regelgevingen beleid.

De unit Informatieverstrekkingenprofileert zich als centrum voor informatie uit de RDW-registers enis onder andere verantwoordelijkvoor:

 • Leveren/ ontsluiten vaninformatie uit de registers van de RDW aan externepartijen;
 • Het houden van toezicht op hetvoldoen aan de verstrekking voorwaarden(doelbinding);
 • Gevraagd en ongevraagd adviserenover privacy vraagstukken, privacy-risico’s en privacy-incidenten;
 • Nationaal Contact Punt EUCARISvoor internationale informatieverstrekking;
 • Hetfunctioneel beheren van de toepassingen eninformatieproducten;

Sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in de vacature vanmedewerker personeelsadministratie? Solliciteer dan snel via degele sollicitatiebutton met CV en motivatie!

Uiteraardstaat deze vacature open voor iedereen die zich hierinherkent.

Sollicitatieprocedure
Om tesolliciteren heb je een account nodig. Bij je eerste sollicitatiemaak je dit eenvoudig via het sollicitatieformulier aan. Bij eenvolgende sollicitatie kun je inloggen en worden je gegevensopgehaald. Met je account kun je inloggen op Mijn Tempo-Team. Hierkun je de voortgang van je sollicitatie(s) volgen en jepersoonlijke gegevens en cv aanvullen zodat wij de beste baan voorjou kunnen vinden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: