Toezichthouder afval – Omgevingsdienst Groningen – Veendam

 • Veendam

Omgevingsdienst Groningen

Wat ga je bij ons doen?

Als toezichthouder afval bezoek je (grote) afvalbedrijven en controleer je hun activiteiten op naleving van de voorschriften die van toepassing zijn. Je geeft daarbij advies over maatregelen voor hergebruik, de toepassing van afvalstoffen, energiebesparing en de bescherming van bodem en grondwater.

Je takenpakket is divers:

 • Je voert controles uit waarbij je de organisatie van bedrijven van verschillende kanten bekijkt. Je treedt handhavend op als dit nodig is.
 • Het opvolgen van meldingen van bedrijven en klachten van omwonenden is ook een belangrijk onderdeel van je werk. De bestuurlijke en technische onderwerpen weet je in begrijpelijk taal over te brengen.
 • Daarnaast houd je administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten. Hierbij beoordeel je ook rapporten die naar aanleiding van een vergunning moeten worden ingediend, bijvoorbeeld de NRB toetsing.
 • Je maakt risicoanalyses en vertaalt deze naar een bedrijfsspecifieke toezichtplannen met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode.
 • Wat bieden wij jou?

  Je maakt deel uit van het team Toezicht & Handhaving Milieu dat bestaat uit 30 enthousiaste professionals. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Door flexibele werktijden kun je thuiswerken combineren met samenwerken op kantoor. En natuurlijk denken we ook aan ontwikkeling. We bieden volop mogelijkheden om je kennis op peil te houden en je door te ontwikkelen.

 • Het salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 10 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris tussen de € 3.396,- en € 5.009,-.
 • De Omgevingsdienst Groningen kent aanloop-en functieschalen.
 • Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05 % van je bruto salaris.
 • Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen, het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werkkilometers.
 • Wie ben jij?

  Je wilt meer vrijheid en zelfstandigheid. Meedenken over nieuwe milieudoelen met als hoofddoel: werken aan de duurzame ontwikkeling van een hele regio. Dát is wat jou drijft.

 • Je weet om te gaan met verschillende soorten overtredingen en overtreders. Je bent je ervan bewust dat een diplomatieke benadering de beste vruchten afwerpt.
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding en minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de sector afval.
 • Jouw parate kennis over relevante wetten, regels en besluiten maakt dat je zelfbewust en daadkrachtig optreedt. Denk hierbij aan Europese milieurichtlijnen, IPPC regelgeving, besluit stortplaatsen, AO/IC afvalverwerkende inrichtingen, milieumanagementsystemen en bijbehorende toetsingstechnieken etc.
 • Je beoordeelt gedegen de meldingen van ongewenste situaties en geeft gericht advies.
 • Als het nodig is neem je met overtuigingskracht maatregelen. Conflicten ga je niet uit de weg, maar los je samen op. Altijd doortastend en met respect voor de ander.
 • Wie zijn wij?

  Als omgevingsdienst zorgen we in de regio Groningen voor de toepassing en de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies. Met ons werk hebben wij impact op thema’s die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid. Ons werk doen we in opdracht van de Groninger Gemeenten en de provincie Groningen, veelal in samenwerking met regionale en landelijke partners.

  Werken bij de Omgevingsdienst Groningen betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over de bouw van windmolens en de inzet van waterstof. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

  Onze collega’s hebben oog voor alle belangen en moeten daarin continu de juiste afweging maken. In alles wat wij doen dragen we bij aan een veilige en schone leefomgeving. Dat is onze missie. En hier werken we met ruim 250 professionals hard aan.

  Ben je enthousiast?

  Stuur ons dan je sollicitatie! Wanneer een geschikte kandidaat zich aanmeldt, kan op korte termijn een gesprek worden ingepland.

  Direct solliciteren

  Heb je vragen?

  Heb je een vraag over de vacature? Sander Knoop, teamleider Toezicht & Handhaving Milieu, staat je graag te woord via 06 469 366 12. I.v.m. vakantie niet gedurende de periode van 5 augustus tot 28 augustus.

  Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Bel dan met P&O-adviseur Mieke Lems via het nummer 06 296 937 93. I.v.m. vakantie niet gedurende de periode van 25 juli tot 14 augustus.

  Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid, waarbij interne kandidaten met voorrang zullen worden behandeld.
  We hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: